Čistenie upchatej kanalizácie

Keď dôjde k zníženiu prietočnosti kanalizácie alebo k jej upchatiu, je potrebné vykonať čistenie kanalizácie. V závislosti od typu a rozsahu upchatia, priemeru potrubia, možností vstupu do potrubia a materiálu potrubia je potrebné zvoliť vhodný spôsob a postup čistenia kanalizácie.

Predstavujeme vám najčastejšie príčiny upchatia kanalizácie:

 • splachovanie predmetov, ktoré vo vode zväčšujú svoj objem,
 • potrubie zanesené tukom,
 • korene v kanalizácii,
 • hromadenie zaschnutého odpadu na stenách kanalizácie,
 • malý spád odpadového potrubia,
 • prerušené kanalizačné potrubie,
 • preplnené žumpy.

Ako je realizované čistenie kanalizácie tlakovou vodou:

 • na konci hadice je čistiaca tryska, do ktorej je výkonným čerpadlom vháňaná voda pod vysokým tlakom viac ako 170 barov,
 • prietok tlakovej vody okolo 396 litrov za minútu,
 • podľa typu čistenia a priemeru potrubia sa používajú trysky rôznej konštrukcie, všetky alu usmerňujú prúd vody tak, aby sa tryska posúvala vpred a schopná ťahať hadicu z čistiaceho vozidla,
 • použitie trysiek s frézami umožňuje účinne vyčistiť aj veľmi zanesené potrubie a odstrániť tak tvrdé usadeniny, tuk, stavebné hmoty, naplaveniny alebo korene v kanalizačnom systéme,
 • veľkou výhodou je čistiace vozidlo so schopnosťou odsávania, filtrácie a recyklácie použitej vody, čo skracuje celkový čas čistenia a šetrí tak životné prostredie, ako aj celkové náklady na čistenie kanalizácie.

Čistenie kanalizácie tlakovou vodou sa používa na splaškové a dažďové kanalizačné potrubie, najčastejšie na prečistenie ležatých rozvodov – ležaté potrubia v suterénoch všetkých objektov, vonkajšie kanalizácie, prípojky rodinných domov, verejných budov, nemocníc, výrobných a priemyselných objektov, odvody dažďovej vody atď. Vo väčšine prípadov je vhodné najprv identifikovať a lokalizovať presné miesto a príčinu poruchy kanalizácie, na tento účel sa používa TV monitoring kanalizácie.

Pohľad do kanalizácie po vysokotlakovom čistení
Pohľad do kanalizácie po vysokotlakovom čistení

Čistenie kanalizácie prúdom tlakovej vody je zrejme tou najlepšou metódou, ktorú vám môžeme odporučiť, pokiaľ jej použitiu niečo nebráni. Napríklad v domácnostiach alebo niektorých iných budovách hrozí vytopenie priestorov splaškovou vodou po natlakování kanalizačného potrubia. Tlakové čistenie sa tiež nehodí na malé priemery potrubia alebo na niektoré typy upchatia, ako napríklad v prípade, keď do kanalizácie prerastú korene. V takom prípade sa použije frézovánie kanalizácie, ktoré sa vykonáva špeciálnou frézovacou hlavicou. Tá dokáže obrúsiť z vnútorných stien kanalizačného potrubia usadeniny alebo koreňové prierasty, ktoré odolajú lúčom tlakovej vody.

V prípade, že potrebujete vykonať čistenie kanalizácie, je potrebné obrátiť sa na špecializovanú firmu, ktorá disponuje technikou na čistenie a opravy kanalizačného systému. Obráťte sa na odborníkov čo najskôr a predídete tak ďalším škodám, nákladom a komplikáciám.

Related Posts